Belangrike Nuus:

Eredienstye:

Somer 09:00 & 18:30 (Sep / April)

Winter 09:30 & 18:30 (Mei / Aug)

Goeie Vrydag / Kersdiens 09:00

 

Baie welkom aan alle besoekers wat hierdie week ons dienste bywoon, of via die internet inluister. Baie welkom ook aan alle besoekers aan ons webblad.  Mag elkeen geestelik verryk die nuwe week ingaan.

Ons is besig in ons oggend eredienste met die “Lig vir die wêreld” reeks.  Hierdie Sondag kyk ons na wat God se storie aan my doen.

Dit pas ook mooi aan met die begin van ons nuwe Bybelstudiereeks oor God se storie met ons.  Ons kom elke Woensdagoggend om 10:30 in die Gemeentesentrum bymekaar.  Elke week behandel ons die volgende boek in die Bybel, en werk so deur die hele Bybel.  U kan dus enige tyd by ons inval.  Nooi gerus enige vriende of familie saam.  ALMAL is welkom.  U kan die week se werkstuk vir die webtuiste aflaai.  (Sien onder aan hierdie bladsy - onder "Aflaai")

 

Huisgeloof:

Ons nooi alle ouers, oupas en oumas en van 3 - 4 jarige kinders om hierdie Sondagoggend (23 April) die Huisgeloof toerusting te kom bywoon. Ons as gemeente wil dié ouers help en ondersteun in die belangrikheid en die hoe van Huisgodsdiens.  Die toerusting behoort so n uur te duur, en is net na die die oggenderediens.  Rouzelle Gryffenberg en Clara Genade is die twee fasiliteerders.

Alle ouers, grootouers van alle Graad 10 - 11's het ook Sondagoggend net na die erediens 'n toerustingsgeleentheid (23 April). Ons bied 'n werkswinkel oor rekenaargrense.  Ons wil jou as ouer en grootouer se hande sterk deur oor hierdie tema te gesels en jou kind daarin te begelei om dit uit te leef tot eer van God.  Die toerusting sal ook sowat n uur neem.  Die fasiliteerders is Reynold en Lydia.

 

Wintertye:

 Neem asseblief kennis dat ons eredienstye vanaf 1 Mei verander na ons wintertye.  Die eerste diens wat hierdeur geraak word is Sondag 7 Mei.  Oggenderedienste begin dan om 9:30vm. Die aanderedienste bly dieselfde, en begin steeds om 18:30.