Mimiek

Hoerskool jeug

Mimiek is vir die hoërskooljeug van GKBO, dus alle graad 8 tot 12’s. Ons naam is Mimiek omdat ons nie net wil sê ons glo nie, maar dit ook wil wys met ons dade. Net soos ‘n mimikus nie woorde nie, maar dade gebruik om sy storie te vertel. Mimiekbyeenkomste is ongeveer elke twee weke, meestal op Sondagaande. Aan die einde van 2012 is kleingroepies gestig, elk met jong werkendes as groepleiers. In die kleingroepe probeer ons om nader aan die Here, nader aan mekaar en nader aan die wêreld te leef. Ons streef daarna om Mimiekbyeenkomste leersaam en lekker te maak sodat almal dit sal geniet en daarby sal baat. Tans is daar ‘n Mimiekbestuur wat saam met Jacques Hamman en Reynold Fourie byeenkomste reël. Elkeen wat Mimiek bywoon moet dit geniet, nuwe vriendskappe opbou en iets leer oor ons Skepper en Here sonder Wie Mimiek nie mooontlik sou wees nie. 

Geestelike Temas vir die res van  2016

Hooftema: Idols (counyterfeit gods – Tim Keller)

 

Sondag 5 (26 Jun)    Uitreik/ buite spreker

Sondag 6 (24 Jul)     Tema: Idols: Ek moet suksesvol wees.....regtig?

Sondag 7 (14 Aug)   Tema: Idols: Die mag van krag of is dit die krag van mag

Sondag 8 (28 Aug)   Tema: Idols: Afgode van die hart

Sondag 9 (11 Sept)  Tema: Idols: Die einde

Sondag 10 (25 Sept) Uitreik/buite spreker

Sondag 11 (23 Okt) Tema: Idols: Vind en vervang jou afgode

 


 

 


Jongwerkendes:

As jy uit die skool uit is en soos 'n jong werkende voel in jou hart, dan is hierdie die groep waar jy sal tuis wees.

Ons werk hoofsaaklik in kleingroepe, maar het so 'n paar keer 'n jaar geleenthede waar die groot groep bymekaar kom.  Dan gaan kamp, eet, braai of stap ons. Met ander woorde doen ons wat ook al wie ook al wanneer ook al reël. Silwer Seniors - WIO

  • Aksies/Geleenthede

Die Silwer Seniors is al ons lidmate wat ouer as 70 jaar is. Hulle is ‘n redelik groot groep wat kwartaaliks bederf word met ‘n lekker kuier-funksie by die gemeentesentrum. Die jaar skop gewoonlik af met ‘n lekker braaivleis-ete. Die winter se koue word later in die jaar verdryf met ‘n ete terwyl die lente begroet word met ‘n lentetee. Die jaar word gewoonlik afgesluit met ‘n Kersete.

Tydens die funksies lewer ons gemeente se voorskoolse- en laerskoolkinders ook items of maak hulle iets spesiaals wat hulle dan persoonlik aan die Silwer Seniors kom oorhandig. Daar is altyd groot waardering vir hulle liefde en omgee.

Periodiek word daar ook uitstappies vir die Silwer Seniors gereël. Hierdie jaar gaan hulle byvoorbeeld ‘n besoek aan Houtbaai bring en weglê aan Houtbaai se lekker visgeregte!

Al die Silwer Senior funksies en uitstappies word gereël deur ‘n diensgroep van ongeveer 10 lidmate wat geroepe voel vir hierdie werk. Hulle probeer om ook deur die jaar met elke Silwer Senior kontak te hou of hulle te gaan besoek.

Hierdie diensgroep doen hulle werk met ‘n groot glimlag en is werklik ‘n baie spesiale groep lidmate met harte vol liefde vir ons Silwer Seniors.

Sameroeper: Mirna Venter (084 906 7709)