Mimiek

 

 

Mimiek is vir die hoërskooljeug van GKBO, dus alle graad 8 tot 12’s. Ons naam is Mimiek omdat ons nie net wil sê ons glo nie, maar dit ook wil wys met ons dade. Net soos ‘n mimikus nie woorde nie, maar dade gebruik om sy storie te vertel. Mimiekbyeenkomste is ongeveer elke twee weke, meestal op Sondagaande. Aan die einde van 2012 is kleingroepie gestig, elk met jong werkendes as groepleiers. In die kleingroepe probeer ons nader aan die Here, nader aan mekaar en nader aan die wêreld te leef.

Ons streef daarna om Mimiekbyeenkomste leersaam en lekker te maak sodat almal dit sal geniet en daarby sal baat. Tans is daar ‘n Mimiekbestuur wat saam met Reynold Fourie byeenkomste reël.

Elkeen wat Mimiek bywoon moet dit geniet, nuwe vriendskappe opbou en iets leer oor ons Skepper en Here sonder wie Mimiek nie mooontlik sou wees nie.

 Mimiek foto's en video's